Vedtægter for Almind – Viuf Gymnastik & Idrætsforening
 
§ 1. Navn og hjemsted:
        Afdelingens navn er: Almind – Viuf Gymnastik & Idrætsforening – gymnastikafdelingen.
        Afdelingen er hjemmehørende i Kolding kommune
 
§ 2. Formål:
Afdelingens formål er at fremme interessen for gymnastik i Almind – Viuf.                                               
Enhver, som tilslutter sig afdelingens formål kan optages som henholdsvis passive eller aktive medlemmer.
Medlemmer, som modarbejder formålet kan i henhold til AVGIF`s vedtægter udelukkes.
 
§ 3. Ledelse:
       Stk 1: Gymnastikafdelingen ledes loyalt efter AVGIF`s vedtægter.
       Stk 2: Gymnastikafdelingens højeste myndighed er indenfor de i stk. 1 afstukne rammer
                 afdelingens generalforsamling, som afholdes hvert år senest 14 dage før AVGIF`s
                 generalforsamling. Varsling til afdelingens generalforsamling skal ske senest 8 dage før
                 afholdelsen ved annonceringen i lokalavis og ved opslag (opslagets placering aftales i
                 afdelingen). Ekstraordinær generalforsamling for afdelingen skal afholdes når mindst 3
                 udvalgsmedlemmer eller ¼ af afdelingens medlemmer ønsker dette. Afholdelsen skal
                 ske 30 dage efter begæringens fremkomst og varsles som ordinær generalforsamling.
       Stk 3: Dagsordenen ved afdelingens generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter
                valg af dirigent – formandens beretning – drøftelse af afdelingens arbejde og budget for
                næste år – valg af udvalgsmedlemmer – indkomne forslag (skal være formanden i
                hænde senest 4 dage før afholdelsen) – evt. – (fastsættelse af kontingent).
       Stk 4: Gymnastik – udvalget består af mindst 5 medlemmer (2 - årig periode) og 2 suppleanter,
                  (1 – årig periode) på afdelingens generalforsamling. Udvalgsformand og næstformand
                  er henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant for denne i AVGIF`s bestyrelse og skal
                  være fyldt 18 år. Valgbar i øvrigt er alle medlemmer af afdelingen over 16 år, samt
                  forældre til medlemmer under 16 år. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år. Forældre                 
                  til medlemmer under 14 år har hver en stemme. Valg og afstemning kræver almindeligt
                  flertal blandt de fremmødte og skal være skriftligt såfremt der fremsættes ønske herom.
 
 § 4.  Regnskab :
                   Afdelingens Regnskab føres af Almind – Viuf G & I. F´s kasserer.
 
                  Således vedtaget og gældende fra den 30.1.1997     
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Alminde Viuf Gymnastik & Idrætsforening - c/o Stagebjergparken 156, 6051 Almind - CVR-nummer 35691847